Grozs

 

 1. Vispārīgie noteikumi

Šie konfidencialitātes noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, regulējot Pavasara studijas un tās mājaslapas pavasarastudija.lv apmeklētāja un pakalpojumu ņēmēja personas datu pārvaldību.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, lietojot mūsu mājaslapu vai mūsu sociālo mediju lapas, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, Jūs nedrīkstat izmantot šo mājaslapu vai mūsu pakalpojumus. Šeit redzamie Noteikumi var tikt mainīti mūsu mājaslapas attīstības gaitā, īstenojot jaunas tiesību aktu prasības vai jaunas tehnoloģijas, vai lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārskatīt Noteikumus.

Mēs cienām Jūsu privātumu un apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus, ko Jūs brīvprātīgi nododat mums. Personas dati, ko sniegsiet Pavasara studijai vai norādīsiet interneta lapā pavasarastudija.lv, tiek pārvaldīti saskaņā ar Noteikumiem, Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Noteikumi attiecas uz informāciju, kuru mēs saņemam gan izmantojot e-pastu, gan mājaslapu, gan citā elektroniskās saziņas ceļā.

 1. Personas datu pārvaldīšanas mērķis

Mēs atzīstam un cienām katra cilvēka, kas apmeklē mājaslapu pavasarastudija.lv un izmanto šīs lapas pakalpojumus, konstitucionālās tiesības. Mēs varam apkopot un izmantot jūsu personas datus (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kuru jūs norādāt pavasarastudija.lv semināra, vebināra dalības, konsultācijas vai pirkuma pieteikuma reģistrācijas formā) sekojošiem mērķiem: a) pieprasījuma apstrādāšanai, preces vai pakalpojuma pasūtīšanai (turpmāk “pakalpojums”), kuru Jūs iesniedzāt mājaslapā pavasarastudija.lv; b) mēs varam izmantot Jūsu datus jebkuram citam noteiktam mērķim, tai skaitā mārketinga aktivitātēm tikai ar Jūsu piekrišanu.

 1. Nepersonisko datu pārvaldīšana

Jūsu nepersoniskie dati – t.i., tie, kas saistīti ar pakalpojumiem, ko pasūtījāt mājaslapā pavasarastudija.lv – var tikt izmantoti anonīmu statistisku pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, tāda datu izmantošana neatklās Jūsu indentitāti tiešā vai netiešā veidā. Mēs paturam tiesības atsevišķos gadījumos nodot anonīmu statistiskas informāciju trešajām pusēm.

 1. Personas datu nodošana trešajai pusei

Mēs nepārdodam, neizīrējam un nekādi citādi nenododam jebkādu informāciju, kura par Jums ir nonākusi mūsu rīcībā. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Jūsu personas datu pārvaldīšanas gadījumā mēs paturam tiesības datus nodot trešajai pusei tikai vienīgi tiem mērķiem, kas minēti Noteikumu 2. punktā, un tādā mērā, kas nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Citos gadījumos bez Jūsu iepriekšēja saskaņojumu, mēs neatklāsim jūsu personas datus trešajām personām, izņemot tos, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas prasības.

 1. Informācija Jūsu datorā

Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti nosūtīta kā “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājaslapu  pavasarastudija.lv. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot uzstādījumus interneta pārlūkā.

6.Personisko datu pārraide un atjaunināšana

Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumu un pakalpojumu pasūtīšanu mājaslapā pavasarastudija.lv, mums nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums nepieciešams aizpildīt datus reģistrācijas formā pavasarastudija.lv, kā arī pēc iespējas ātrāk sniegt mums atjauninātu informāciju, ja tā ir mainījusies.

 1. Trešo pušu mājaslapas

Mēs neesam atbildīgi par Jūsu personas datu, kas pieder trešajām personām, pārvaldi. Mēs neesam atbildīgi par konfidencialitātes noteikumiem un trešo pušu mājaslapu aktivitātēm arī gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājaslapas caur pavasarastudija.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājaslapas konfidencialitātes nosacījumiem.

 1. Personas datu drošība

Administrējot Jūsu personas datus mājaslapā pavasarastudija.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām nelegālām darbībām.

 1. Atskaites

Neskaidrību un sūdzību gadījumā saistībā ar pavasarastudija.lv darbību, lūdzu sazinieties ar Pavasara studiju e-pastā pavasarastudija@gmail.com vai zvanot pa tālruni 29100714.

 1. Līgums

Sniedzot Jūsu datus Pavasara studijai vai mājaslapā pavasarastudija.lv, Jūs piekrītat savu datu pārvaldīšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 1. Autortiesības

Mājaslapā pavasarastudija.lv esošās teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana citās interneta vietnēs un masu medijos bez SIA ”Spring Studio” atļaujas ir aizliegta.

Sniegtās informācijas autortiesības pieder attiecīgajām fiziskajām un juridiskajām personām, kā norādīts teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja nav atsauces uz trešajām pusēm, autortiesības atsauce tiek sniegta kopā ar informāciju, tiesības uz informāciju pieder SIA ”Spring Studio”.

Lai gan SIA ”Spring Studio” cenšas nodrošināt informācijas mājaslapā pavasarastudija.lv atbilstību patiesībai un to, ka tā nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas precizitātes aktuālo statusu tiešsaistē vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas mājaslapā.

 1. Noteikumu izmaiņas

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, informējot Jūs, izmantojot mājaslapu pavasarastudija.lv un/vai e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Izmantojot mājaslapu pavasarastudija.lv pēc izmaiņām, Jūs apliecināt savu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

 1. Nobeiguma noteikumi

Visus strīdus puses risina, savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar LR likumdošanu.